Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.

zarzdzenie w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora GOK Jonkowo 1

 Link do dokumentacji konkursowej - KONKURS