Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w gminnych eliminacjach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Przesłuchania eliminacyjne odbędą się 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) w sali reprezentacyjnej Domu Strażaka w Jonkowie (ul. Lipowa 2). Początek eliminacji godz. 17:00.

OSOBY CHCĄCE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBRANYM TURNIEJU [LUB TURNIEJACH] ZOBOWIĄZANE SĄ WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ KARTĘ UCZESTNIKA I DOSTARCZYĆ JĄ DO SIEDZIBY GOK W JONKOWIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 30 MARCA 2017 R.

KARTY UCZESTNIKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ MOŻNA POBRAĆ W SIEDZIBIE GOK PRZY UL. KLONOWEJ W JONKOWIE

Eliminacje zostaną przeprowadzone w formie czterech turniejów:

1. TURNIEJ RECYTATORSKI:

- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

2. TURNIEJ "WYWIEDZIONE SŁOWA"

- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

3. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

4.TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

 

pdf INFORMACJA OGÓLNA [AFISZ]

pdf KARTA UCZESTNIKA [zgłoszenie w turnieju recytatorskim i turnieju "wywiedzione słowa"

pdf KARTA UCZESTNIKA [zgłoszenie w turnieju teatrów jednego aktora]

pdf KARTA UCZESTNIKA [turniej poezji śpiewanej]